Bilder från Junior-Patrullscouternas Brandövning 3 maj 2006 !

Brandövning Junior-Patrullscouter
Här är vi som tog brandskyddsmärket !!
Brand i Kläder Brand i kläder
En av scouterna släcker här med filt !
Brandsläckare Vattenbrandsläckare
En av Juniorscouterna klarar galant att släcka med Brandsläckaren !!
Brandman Brandman Jörgen
Så här stora lågor kan det blir när man misslyckas på Spisen ! Släcka aldrig med vatten, kväv elden med lock eller dyl !
Brandsläckare Pulverbrandsläckare
En av patrullscouterna släcker med en häftig pulversläckare !!
Lägereld Härlig Lägereld !!!
Alla scouter som var med på en mycket nyttig brandövning. Tack till Räddningstjänsten och Brandman Jörgen !!!
Brandskyddsmärket Brandskyddsmärket
Detta fina märke får alla som varit med på både Teoridel och Praktisk Brandövning !©2004 FA-scoutkår.Vill du ha kontakt med FA-scoutkår
så sänd ett email eller ta kontakt med någon av våra ledare.
webbmaster